Zmluvné podmienky spolupráce

Nevyhnutnou podmienkou našej vzájomnej spolupráce je uzatvorenie zmluvného vzťahu upravujúceho základné podmienky výkonu správy Vašich pohľadávok.

V prípade Vášho záujmu si môžete stiahnuť predbežné verzie Mandátnej zmluvy a Plnej moci, na základe ktorých realizujeme samotné inkaso a správu pohľadávok. Podrobnosti spolupráce s potešením preberieme pri prípadnom osobnom stretnutí.

Mandátna zmluva