Súdne vymáhanie

V prípade, že všetky pokusy o mimosúdne urovnanie pohľadávky sa zo strany dlžníka stretávajú s nepochopením, odporúčame Vám jej ošetrenie súdnou cestou.

Pohľadávky je v takom prípade možné riešiť nasledovne:

  • podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu,
  • postúpenie na výkon exekúcie,
  • podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu,
  • podanie žaloby,
  • podanie trestného oznámenia.

Uvedené kroky Vám v prípade Vášho záujmu vieme rýchlo a komplexne zabezpečiť prostredníctvom našich partnerských advokátskych kancelárií.