O spoločnosti

Spoločnosť Credit Solution, s. r. o. od svojho vzniku úzko a na výlučnom princípe spolupracuje so spoločnosťou EOS KSI Slovensko, s.r.o. v oblasti mimosúdneho vymáhania pohľadávok prostredníctvom vlastnej inkasnej siete.

Spoločnosť Credit Solution, s. r. o. sa zaoberá komplexnou správou pohľadávok po lehote splatnosti zahŕňajúcou najmä nasledovné služby:


  • analýza,
  • poradenský servis,
  • mimosúdne inkaso pohľadávok na základe mandátnej zmluvy,
  • vymáhanie pohľadávok súdnou cestou.

Uvedené portfólio služieb Vám v prípade záujmu umožňuje podstatnou mierou zvýšiť efektivitu inkasa pohľadávok vlastných ako aj pohľadávok zverených Vám do mandátnej správy, pri súčasnom zaručení rýchleho, profesionálneho a flexibilného prístupu.

Naším hlavným cieľom je zbaviť Vás nutnosti zdĺhavej a nákladnej komunikácie s Vašimi neplatičmi a umožniť Vám tak sústrediť všetky prostriedky na hlavný predmet Vašej obchodnej činnosti.

Výhodou takéhoto riešenia je okrem iného aj skutočnosť, že výška našej províznej odmeny, a teda výška Vašich nákladov na vymoženie pohľadávok je závislá výhradne od nami vymoženej sumy.

Z vyššie uvedených dôvodov si dovoľujeme ponúknuť Vám naše služby pri riešení Vašich vlastných pohľadávok ako aj pohľadávok zverených Vám do mandátnej správy a veríme, že prípadná spolupráca povedie k obojstrannej spokojnosti a k Vašim lepším pracovným úspechom.