Poradenský servis

V kombinácii s analýzou vymožiteľnosti pohľadávok je účinným a silným nástrojom pri Vašom rozhodovaní o ďalšom osude pohľadávky.

Na základe našich skúseností Vám pri konkrétnych prípadoch vieme odporučiť najvhodnejší spôsob riešenia. Realizáciu tohto spôsobu Vám následne v prípade Vášho záujmu vieme aj dostatočne fundovane zabezpečiť.

Poradenský servis odporúčame najmä v nasledovných prípadoch:


  • Vaše pohľadávky po splatnosti sú v stave vyžadujúcom okamžité riešenie a Vy hľadáte najvhodnejší spôsob,
  • máte záujem o kúpu, resp. odpredaj pohľadávok a potrebujete zistiť ich reálnu trhovú hodnotu.